BluEvolution 82 predstavuje kompromis medzi vysokou kvalitou, tepelnou účinnosťou a cenou výrobku. Je to najnovšia generácia teplých okien,ktorá je už v štandarde vybavená dvojkomorovými teplými sklami s veľmi nízkym koeficientom priestupu tepla. Tieto okná sú určené pre energeticky úsporné stavby.

 

 • 6-komorová konštrukcia,
 • stavebná hĺbka 82 mm,
 • biele, hnedé, karamelové a antracitové jadro,
 • profily štandardne spájané inovatívnou technológiou V-Perfect,
 • blokovanie nesprávnej polohy kľučky v štandarde (okno RU),
 • rohové mikrovetranie v štandarde (okno RU),
 • kovanie štandardne vybavené štyrmi bodmi proti vlámaniu na jednom krídle,
 • systém vybavený 3 tesneniami,
 • kovania pracujú v tzv. suchej komore, čo zvyšuje ich životnosť,
 • zasklenie sklami do hrúbky 53 mm,
 • k dispozícii vo verzii s plochým krídlom,
 • možnosť použitia skrytého kovania,
 • odporúčané pre energeticky úsporné stavby.

 

Kovanie a bezpečnosť

 • Okná vyrobené na báze systému BluEvolution 82 využívajú kovania Multi-Matic, známeho rakúskeho výrobcu Maco.
 • V štandarde sú okná vybavené štyrmi bodmi ochrany proti vlámaniu na jednom krídle, čapmi sťažujúcimi vlámanie s reguláciou prítlaku a blokovaním nesprávnej polohy kľučky.

 

Systém V-perfect

 • Okná sú štandardne spájané systémom V-Perfect. Vďaka nemu získajú rohy okien nezvyčajne estetický vzhľad a miesto spojenia profilov sa stáva prakticky neviditeľným. Toto spájanie profilov technológiou V-Perfectprináša aj vyššiu odolnosť.

Farby